Sportbeleid

 

veldloop

 

 

 

Een goed sportbeleid is belangrijk. In het meerjarenplan sport met zijn 4 beleidsprioriteiten staan de krijtlijnen genoteerd die de sportbeoefening in onze stad stimuleren en ondersteunen. De sportdienst is de motor die zorgt voor de realisatie van dit sportbeleid.

 

Het meerjarenplan kwam tot stand via een ruime consultatie van het sportieve achterveld in onze stad. Ook de sportraad en de vzw Sportpromotie zijn hierin belangrijke schakels.

Al deze actoren staat garant voor een accurraat sportbeleid op maat van de bevolking en sportclubs. 

De sportraad keurde het meerjarenplan goed in haar vergadering van 29/11/2013.

 

Indien je suggesties of problematieken aan de kaak wil stellen mag je ons altijd contacteren via de sportdienst.

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley