Parkmöglichkeiten

Parkmöglichkeiten

 

P2 - Parking Julianus - Clarissenstraat -overdekt QPark - plan B5/6

P3 - Parking Clarissenstraat - Clarissenstraat- openlucht QPark - plan C5/6

P4 - Parking de Motten - Kastanjewal - plan E4/5

P5 - Parking Grote Markt - Hondsstraat -overdekt QPark - plan C3

 

Plannetje parkeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley