Volmacht afhalen eID

Als u zelf uw elektronische identiteitskaart niet kan afhalen, kan u iemand volmacht geven om de kaart af te halen. Deze gevolmachtigde persoon moet wel de PIN en PUKcode kennen. 

 

Hoe aanvragen?

De gevolmachtigde meldt zich persoonlijk aan het loket bij de dienst Burgerzaken met de ingevulde en ondertekende volmacht.

 

Formulier:
- volmacht afhalen eID

 

Wat meebrengen?

- ingevuld en ondertekend formulier (volmacht afhalen eID)

- oude identiteitskaart van de volmachtgever

- PIN- en PuKcode van de nieuwe identiteitskaart van de volmachtgever (ontvangen via de post)

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar identiteitskaarten@stadtongeren.be

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley