Aanvraag documenten

 

- aangifte huwelijk (volmacht)

 

- aanvraag Pin-/Pukcode (volmacht)

 

- afhalen eID (volmacht)


- leven (attest)

 

 - minderjarige buitenland (volmacht)

 

- nationaliteit (attest)

 

 - orgaandonatie


 - samenstelling gezin (attest)

 

- woonst (attest)

 

- wettelijke samenwoning (attest)

 

- laatste wilsbeschikking (attest)

 

- bevolkingsregister (uittreksel)

 

- strafregister (uittreksel)

 

- strafregister (uittreksel - volmacht)

 


 

 - afschrift huwelijksakte (binnenkort online aan te vragen)

 

- afschrift geboorteakte (binnenkort online aan te vragen)

 

- afschrift echtscheidingsakte (binnenkort online aan te vragen)

 

- afschrift overlijdensakte (binnenkort online aan te vragen)

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley