Technische dienst

De technische dienst draagt zorg voor het patrimonium van de stad Tongeren. Dit behelst enerzijds nieuwbouw- en renovatiewerken en anderzijds het onderhoud ervan. Het stedelijk patrimonium bestaat uit gebouwen, een omvangrijk wegennet, openbare pleintjes en plantsoenen en uit  een aantal onbevaarbare waterlopen. Bij de uitvoering van werken doet de technische dienst voor een groot deel beroep op aannemers, leveranciers of dienstverleners en voor het overige worden werken uitgevoerd met eigen personeel.

 

Werken uitgevoerd door de technische dienst

Een ploeg van arbeiders staat voornamelijk in voor onderhoudswerken of dienstverlening zoals:

 • onderhoud en herstellingen van wegen en stoepen
 • aanbrengen van signalisatie
 • onderhoud van stedelijke gebouwen
 • onderhoud van de begraafplaatsen
 • containerpark
 • poetsen van gebouwen waar gemeentepersoneel is tewerkgesteld
 • reinigen van straten en pleinen
 • onkruidbestrijding
 • bestrijden van ratten en steenmarters
 • onderhoud van de voertuigen en de machines 
 • uitleendienst
 • busvervoer scholen

 

De maatschappijen voor nutsvoorzieningen, zoals Infrax, VMW en Belgacom maken gebruik van het openbaar domein om hun leidingen aan te leggen. Zij zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor die werkzaamheden. De technische dienst houdt enkel toezicht op deze werken als domeinbeheerder.Werken uitgevoerd met aannemers, leveranciers of dienstverleners

Deze werken worden vaak door gespecialiseerde studiebureau's voorbereid om dan aanbesteed te worden volgens de procedure voor overheidsopdrachten. De technische dienst volgt als bouwheer de werken.

 

Lees meer over projecten en werken in Tongeren in de rubrieken Openbare Werken en Stadsvernieuwing.

 

Sluitingsdagen:

- maandag 25 december - Kerstmis

- dinsdag 26 december - tweede Kerstdag

- maandag 1 januari - Nieuwjaar

 

openingsuren technische dienst:

maandag

08.30u-12.00u

13.00u-17.00u

dinsdag

08.30u-12.00u

13.00u-17.00u

woensdag

08.30u-12.00u

13.00u-17.00u

donderdag

08.30u-12.00u

13.00u-18.30u

vrijdag

08.30u-12.00u

gesloten


openingsuren magazijn (afhalen signalisatievergunningen, leveringen leveranciers,...):

maandag

08.00u-12.00u

12.30u-15.00u

dinsdag

08.00u-12.00u

12.30u-15.00u

woensdag

08.00u-12.00u

12.30u-15.00u

donderdag

08.00u-12.00u

12.30u-15.00u

vrijdag

08.00u-12.00u

12.30u-14.30u

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley