Premie zwaluwnesten

Het aantal huis- en boerenzwaluwnesten neemt drastisch af.  Huis- en boerenzwaluwen zijn dan ook sterk verbonden met landelijke gebieden, waaronder ook de Tongerse regio. 

 

Om zwaluwnesten te behouden/beschermen en het broedsucces van de boeren- en huiszwaluw te bevorderen, geeft de milieuraad een vergoeding aan gebruikers van gebouwen (gezinnen, landbouwers, scholen, bedrijven, …) waar of waarin zich een zwaluwkolonie bevindt.

 

Deze vergoeding bedraagt :
- 20 euro/jaar voor 1-5 bewoonde zwaluwnesten;
- 40 euro/jaar voor 6 en meer bewoonde zwaluwnesten.

 

U kunt vóór 1 juni schriftelijk of via e-mail een subsidieaanvraag indienen via het aanvraagformulier bij de heer Louis Bils, Bosstraat 52, 3700 Tongeren, louisbils@skynet.be .
 

Het reglement en het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

 

Meer info: milieudienst, tel. 012/80 01 54.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley