Gallo-Romeins museum overgedragen aan stad Tongeren

Op 1 januari 2018 werd het Gallo-Romeins Museum overgedragen van de Provincie naar de stad Tongeren. Vanaf nu is dat stad Tongeren verantwoordelijk voor het Gallo-Romeins Museum, dat meer dan 60 jaar functioneerde onder auspiciën van de provincie Limburg.

 

Het Gallo-Romeins Museum is een Limburgs succesverhaal. Al in het midden van de 19de eeuw verzamelde het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Tongeren tal van archeologische vondsten uit de regio. Die werden tentoongesteld op diverse locaties in de oudste stad van België. Via opgravingen en geschonken en gekochte collecties groeide de verzameling. Het (Provinciaal) Gallo-Romeins Museum opende zijn deuren voor het publiek in 1954. Sindsdien zijn de collectie - intussen 2.500 getoonde objecten en meer dan 100.000 stukken in het depot - én de reputatie van het Gallo-Romeins Museum alleen maar gegroeid.

 

De tijdelijke tentoonstellingen hebben de bezoekersaantallen een fikse boost gegeven. Met als uitschieters Asterix en Europa (103.000), Neanderthalers in Europa (145.000), Sagalassos City of Dreams (145.000) en Gladiatoren Helden van het Colosseum (115.000).

 

Meer info: www.galloromeinsmuseum.be of grm@stadtongeren.be

 

GRM

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley