Vlaams Rampenfonds (update)

In het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016 werd het erkenningsbesluit gepubliceerd:

"Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden tussen 27 mei en 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse provincies als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend."

 

Alle 308 gemeenten/steden uit Vlaanderen komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst.

 

Getroffenen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van deze erkende ramp kunnen een aanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds tot 31 januari 2017. De nodige info en aanvraagformulieren zijn terug te vinden op deze website: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.

 

Om geldig te zijn, dient uw dossier het volgende te bevatten: de nodige ingevulde formulieren, alle gevraagde bijlagen, eventueel foto's, kostenramingen en facturen. Dit alles dient u zelf te versturen, (bij voorkeur) met een aangetekend schrijven, naar het Vlaams Rampenfonds.

 

 

Op donderdag 15 december 2016 om 19u30 wordt in de Ambiorixzaal, AC Praetorium, Maastrichterstraat 10 een toelichting gegeven door de heer Georges Noelmans over de werking van het rampenfonds en de hierbij horende formulieren.


Twee andere erkenningsdossiers zijn momenteel nog in voorbereiding: de schade door hagel, windhoos en rukwinden op 23 juni 2016, en de overvloedige regenval op 23 juli 2016. Hiervoor kunnen nog geen aanvraagdossiers worden opgestuurd.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley