Nieuw GAS-reglement

De gemeenteraad heeft het nieuwe GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) goedgekeurd. Het nieuwe reglement is ingegaan op 1 mei 2016.

Wat is er nieuw?

Minderjarigen

Hoewel het toegestaan is door de nieuwe GAS-wet, verlaagt Tongeren de leeftijdsgrens om een GAS-boete te kunnen krijgen niet. De minimumleeftijd van 16 jaar blijft dus behouden. Minderjarige overtreders krijgen steeds eerst een bemiddeling aangeboden. Lukt deze bemiddeling, dan volgt er geen GAS-boete meer. Lukt het niet, dan kan de sanctionerend ambtenaar ook nog gemeenschapsdienst voorstellen, vooraleer een geldboete wordt opgelegd. De jeugdraad gaf reeds positief advies voor het vernieuwde GAS-reglement.

 

GAS-boetes

Iedereen moet zich aan alle regels van het GAS-reglement houden. Doe je dit niet, dan riskeer je een administratieve geldboete. In het vernieuwde GAS-reglement is het maximumbedrag van die geldboete voor een meerderjarige verhoogd van 250 naar 350 euro. Ook de maximumboete van een minderjarige die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten is verhoogd van 125 naar 175 euro.

In de komende maanden zal het bedrag op de sensibiliserende borden met de duidelijke boodschap dat hondenpoep opgeruimd moet worden, dan ook aangepast worden naar de verhoogde maximumboete.

 

Meer informatie?

Raadpleeg hier het GAS-reglement.

  

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley