subsidies voor aanplant en onderhoud van hoogstamboomgaarden

De stad Tongeren geeft sinds 1 juli 2011 subsidies voor de aanplant en het onderhoud van hoogstamboomgaarden op haar grondgebied (zie subsidiereglement). Hoogstamboomgaarden horen immers thuis in het landschapsbeeld van Tongeren en heel wat dieren waaronder onze adoptiesoort de Steenuil, en planten voelen er zich thuis. Bovendien leveren hoogstamboomgaarden lekker onbespoten fruit, een ware delicatesse.

Je komt voor deze subsidie in aanmerking als je eigenaar of grondgebruiker (mits toestemming van de eigenaar) bent van een perceel gelegen in landelijk gebied en je minimaal vijf bomen wenst aan te planten of te herstellen.

 

subsidiebedragen

  • Aanplant en 5 jaar vormsnoei
  • €35,-/boom
  • eenmalig
  • Max. €350,-
  • Achterstallig onderhoud
  • 70% van de totale kostprijs
  • eenmalig
  • Max. €30,-/boom of €250,- in totaal

 

 

Belangrijk:

    De hoogstamboomgaard moet  minstens 10 jaar behouden blijven

    Een nieuwe hoogstamfruitboom heeft de eerste vijf jaar ‘vormsnoei’ nodig. Hiervoor kan je een specialist inschakelen, maar je kunt ook zelf snoeien. Regelmatig worden er in de streek erkende snoeicursussen georganiseerd. Bij de aanvraag moet een onderhoudscontract of 

    een bewijs van opleiding / ervaring voorgelegd worden

    Het achterstallig onderhoud van een hoogstamboomgaard is gespecialiseerd werk, dat onder de juiste omstandigheden en met de juiste technieken moet worden uitgevoerd. Voor het eenmalig herstel van een bestaande hoogstamboomgaard moet bij de aanvraag een 

    onderhoudscontract of offerte toegevoegd worden

 

Je vraagt de subsidie aan via het landschapsloket van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (tel. 011/313898) die samen met u de subsidieaanvraag opstelt. Minstens 30 dagen voor de aanplant of het onderhoud dient u uw dossier in bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren.

Adres: Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren

 

015 Bloeiende boomgaard

 

Verder kun je bij het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren terecht met alle vragen over kleine landschapselementen en landqschapsinrichting alsook om land-schapsherstellende werken te laten uitvoeren zoals:.

      onderhoud meidoornhaag;

      knotten van knotbomen;

      hertstellen/aanleg van poelen;

      snoeien/aanplanten van hoogstambomen;

      …

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren beschikt over twee landschapsteams die ingezet kunnen worden voor het herstel en het onderhoud van het landschap. Dankzij de subsidies van de provincie en Ruimte en Erfgoed kunnen de ploegen ingezet worden voor 100 euro per dag. Regulier tuinonderhoud behoort niet tot het takenpakket. Voor landbouwers gelden andere bepalingen, maar ook hen kan het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren  verder helpen.

info: via de website www.rlh.be of neem rechtstreeks contact op (011/313898).

 

 

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley