Wijziging van referentiepersoon

Wanneer uw gezinstoestand wijzigt doordat er een nieuwe referentiepersoon (voorheen gezinshoofd genoemd) in het gezin komt, kan u hiervan aangifte doen bij de dienst Burgerzaken.
In geval van huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht wordt één van de echtgenoten beschouwd als referentiepersoon van het gezin.  De andere persoon wordt dan beschouwd als gezinslid.  De plaats in het gezin is dan echtgenoot of echtgenote.

 

Hoe aanvragen?
- persoonlijk aan het loket  bij de dienst Burgerzaken.

De wijziging van referentiepersoon is gratis.

 

Formulier:

Wijziging van gezinstoestand referentiepersoon

 

Wat meebrengen?

- ingevuld en ondertekend formulier Wijziging van gezinstoestand referentiepersoon

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar rijksregister@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley