Lichaamsdonatie

Belangrijke doorbraken in de geneeskunde zijn er gekomen door wetenschappelijk onderzoek op lichamen die afgestaan zijn aan de wetenschap. U kunt uw lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap als u dit vooraf te kennen geeft.

 

Hoe?

Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure. Uw lichaam afstaan aan de wetenschap moet u bij leven regelen. U neemt contact op met een universitair centrum naar keuze waar geneeskunde wordt gedoceerd d.m.v. een eigenhandig, gedateerd en ondertekend document (wilsuiting). De kopie van het document bewaart u zelf, het origineel wordt verstuurd naar de universiteit. Informeer even op voorhand bij enkele instellingen omdat de documenten en de modaliteiten kunnen verschillen.

De universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de gever sturen, dat bij de identiteitskaart wordt bewaard zodat verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen.

Voorbeelddocumenten kunt u terug vinden op de websites van de vernoemde universitaire instellingen.

 

Universiteit Antwerpen http://www.ua.ac.be/lichaamsafstand

Vrije Universiteit Brussel http://www.artevub.be 

Vrije Universiteit Gent http://www.lichaamsafstand.ugent.be/

Katholieke Universiteit Leuven KULeuven - Secretariaat Anatomie http://www.kuleuven.be

Universiteit Hasselt UHasselt - Campus Diepenbeek http://www.uhasselt.be

 

Wie?

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan u uw lichaam aan de wetenschap schenken. Er is geen maximum leeftijdsgrens.

 

Kan ik een vergoeding krijgen?

Neen. Wettelijk gezien mogen er geen vergoedingen worden voorzien

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar overlijdens@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley