Geboorte - aangifte

Ieder kind dat wordt geboren in Tongeren, moet binnen een termijn van 15 dagen worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van onze gemeente.

Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 

De aangifte is gratis.

De beide uittreksels worden gratis afgeleverd.

 

Wie kan aangifte doen?
Een gehuwd paar: beide ouders, ofwel de vader, ofwel de moeder

Een ongehuwd paar:
beide ouders, ofwel de moeder

de vader kan de geboorte ook alleen aangeven, op voorwaarde dat hij een akte van erkenning meebrengt, die voor de geboorte werd opgemaakt

Indien de aangifte niet tijdig gebeurt, berust de verplichting bij de dokter of de vroedvrouw, die bij de bevalling aanwezig was.

 

Wat meebrengen?

- attest van geboorte.  Dit attest wordt afgeleverd door de materniteit, de dokter of de vroedvrouw
- de identiteitskaarten van beide ouders
- eventueel het trouwboekje
- eventueel de erkenningsakte

 

Aan de hand van de meegebrachte documenten stelt de cel burgerlijke stand een geboorteakte op.

 

De aangever krijgt een aantal uittreksels uit de geboorteakte mee:

-een attest voor de aanvraag van de kinderbijslag (af te geven aan de werkgever of bij de compensatiekas waarbij u aangesloten bent);

-een attest voor de inschrijving bij het ziekenfonds;

-twee uittreksels die u willekeurig kan gebruiken, afhankelijk van de persoonlijke situatie.

De twee eerstgenoemde attesten zijn zeer belangrijk: er kan slechts één keer één exemplaar van bekomen worden. Bij verlies komt de uitbetaling van de geboortepremie en de kinderbijslag in het gedrang.

De ouders krijgen tenslotte ook een mededeling mee dat ze hun kind moeten laten inenten tegen kinderverlamming (poliomyelitis) tegen de tijd dat het kind 18 maanden oud wordt.

 

Bij erkenning (zowel voor of na de geboorte) moet er een telefonische afspraak gemaakt worden op het nummer 012 80 01 20.

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar geboorten@stadtongeren.be .

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley