Jaarverslag

Het secretariaat stelt elk jaar een jaarverslag samen.

 

Het jaarverslag is een overzicht van wat het voorbije werkingsjaar door de verschillende gemeentelijke diensten werd gerealiseerd. Daarnaast komen de politieke ontwikkelingen, bestuurlijke veranderingen en het functioneren van de gemeentelijke organisatie aan bod.

Raadpleeg hier het jaarrapport 2015 van de stad Tongeren.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley