Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed in provincie Limburg

18/05/2017

 

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg.

 

Het openbaar onderzoek opent op 1 juni 2017 en sluit op 30 juli 2017.

 

Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel.

 

Het dossier kan geraadpleegd worden via de website van het agentschap: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

 

Bezwaren en opmerkingen over feitelijkheden kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley