Kennisgeving milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - windmolenproject te Vreren

07/02/2017

 

Eoly, groene energieproducent en –leverancier van Colruyt groep, wil samen met Windkracht Vlaanderen een windenergieproject realiseren ten zuiden van Vreren en Nerem.

 

Het project bestaat uit 6 windturbines waarvan er 4 eigendom worden van Eoly. Eén daarvan zal volledig openstaan voor burgerparticipatie via Eoly Coöperatie. Windkracht Vlaanderen neemt de overige 2 voor zijn rekening.

 

Het aanvraagdossier met bijlagen ligt van 3 februari 2017 tot en met 4 maart 2017 ter inzage bij de milieudienst, Praetorium, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren.

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley