Bekendmaking openbaar onderzoek Plein 17

Openbaar onderzoek voorgenomen onteigening en onteigeningsplan van het ingestorte pand en bijbehorende tuin met kadastrale gegevens Tongeren, 1e afdeling, sectie C, nr. 689D, gelegen te 3700 Tongeren, Plein 17.

De Raad van Bestuur van AGB Stadsontwikkeling Tongeren deelt mee dat, in uitvoering van artikel 2 en volgende van de wet van 28 mei 1870 en met toepassing van de omzendbrief BB 2011/5 een openbaar onderzoek wordt gevoerd, betreffende de door de Raad van Bestuur van AGB Stadsontwikkeling Tongeren bij beslissing van 30 mei 2016 voorgenomen onteigening bij hoogdringendheid en voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan van het ingestorte pand en bijbehorende tuin met kadastrale gegevens Tongeren, 1e afdeling, sectie C, nr. 689D, gelegen te 3700 Tongeren, Plein 17.

 

De gemotiveerde beslissing en het onteigeningsplan liggen tijdens de kantooruren ter inzage op de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Tongeren, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren.

 

Personen die bezwaren of opmerkingen hebben tegen de definitieve aanneming van dit plan, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend te sturen aan, of af te geven tegen ontvangstbewijs op onderstaand adres, binnen de termijn van dit onderzoek, dat zal aanvangen op 20 juli 2016 en eindigen op 4 augustus 2016. De datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs gelden als bewijs.

 

AGB Stadsontwikkeling Tongeren

Maastrichterstraat 10

3700   TONGEREN

tel. 012/800213

 

Tongeren, 5 juli 2016

Luc Houbrechts,

Voorzitter Directiecomité

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley