Tuning meeting op industrieterrein Overhaam op maandag 2 april 2018

05/03/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een tuning meeting te industrieterrein Overhaam op maandag 2 april 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 2 maart 2018.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

- Op de Industrieweg en de Prinsenweg is alle verkeer uitgezonderd dat van de deelnemende wagens, verboden op maandag 2 april 2018 tussen 06.00u en 20.00u

- Op de hierboven vernoemde locaties is het verboden te parkeren op maandag 2 april 2018 tussen 06.00u en 20.00uOp de Overhaamlaan is het verkeer enkel in de richting van de Neremweg toegelaten op maandag 2 april 2018 van 06u.00 tot 20.00. 

- Op de rechterrijstrook wordt een parkeerzone ingericht.De linkerrijstrook wordt ingericht als rijstrook in de richting van de Neremweg

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley