Schoolfeest Lauw op 26 mei 2018

01/03/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een schoolfeest te Lauw op 26 mei 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 9 februari 2018.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

- In de Lauwstraat, tussen de Hesbeinstraat en de Donkelstraat is het verkeer verboden op zaterdag 26 mei 2018 tussen 10u.00 en 24u.00.

- In de Lauwstraat, tussen de Hesbeinstraat en de Donkelstraat, is parkeren verboden op zaterdag 26 mei 2018 tussen 10u.00 en 24u.00
- Op het kerkplein is parkeren verboden van woensdag 23 mei 2018 om 08u.00 tot zaterdag 26 mei 2018 om 24u.00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley