Rooilijnen opheffen, behouden en vastleggen nieuwe rooilijnen Tongeren-Oost

ONDERZOEK DE COMMODO ET INCOMMODO

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren maakt bekend dat er een onderzoek de Commodo et Incommodo geopend is nopens het besluit van de gemeenteraad van Tongeren van drieëntwintig april tweeduizend achttien houdende het voornemen om een aantal bestaande rooilijnen op te heffen, een aantal rooilijnen te behouden en een aantal nieuwe rooilijnen vast te leggen.

 

De volgende loten worden nieuw openbaar domein: lot 1, groot 64a75ca en lot 2, groot 37a49ca, deze worden gratis overgedragen door de firma Cordeel, zoals aangeduid in het geel op het rooilijnplan van studiebureau Geotec.

 

De volgende loten blijven openbaar domein, lot 3, groot 3ha02a89ca, lot 4, groot 20a99ca, lot 12, groot 1a42ca, lot 13, groot 0a50ca, lot 14, groot 1a15ca en lot 17, groot 2a24ca, zoals aangeduid in het geel op het rooilijnplan van studiebureau Geotec.

 

Het volgend lot is openbaar domein dat privaat domein wordt van de stad Tongeren: lot 15, groot 6a61ca, zoals aangeduid in het blauw op het rooilijnplan van studiebureau Geotec.

 

De volgende loten zijn eigendom van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Tongeren en worden overgedragen aan de firma Cordeel: lot 7, groot 26a01ca, lot 8, groot 2a59ca, lot 9, groot 22a24ca, lot 10, groot 36ca en lot 11, groot 90ca, zoals aangeduid in het groen op het rooilijnplan van studiebureau Geotec.

 

De volgende loten zijn openbaar domein en worden overgedragen aan de firma Cordeel: lot 5, groot 32a46ca en lot 6, groot 35a94ca, zoals aangeduid in het oranje op het rooilijnplan van studiebureau Geotec.

 

Het volgend lot is privaat domein van de stad Tongeren en wordt overgedragen aan de firma Cordeel: lot 16, groot 16a48ca, zoals aangeduid in het roze op het rooilijnplan van studiebureau Geotec.

 

Het rooilijnplan ligt ter inzage op de financiële dienst, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren.

Eventuele bezwaren kunnen ingediend worden gedurende het onderzoek.

Het onderzoek zal gesloten worden op 14 juni 2018 om 12 uur.

 

Tongeren,  14 mei 2018.

 

Namens het college,

 

 

 

 

 

 

Luc Houbrechts                                                                                            Patrick Dewael

algemeen directeur                                                                                      burgemeester

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley