Rommelmarkt Dijk op zondag 15 april 2018

01/03/2018


Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een rommelmarkt op de Dijk op zondag 15 april 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 23 februari 2018.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

- Op de Dijk, tussen de Wijkstraat en de Dirikenlaan, en op de rechterrijstrook van de Dirikenlaan, is alle verkeer verboden op zondag 15 april 2018 tussen 06u.00 en 18u.00.

- Op de in artikel 1 genoemde plaats is het verboden te parkeren op zondag 15 april 2018 tussen 06:00 en 18:00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley