Openbaar onderzoek ivm de stukken opgesteld door het ruilverkavelingscomité Jesseren

RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOMMEN UIT KRACHT VAN DE WET

(Wet van 22 juli 1970, aangevuld door de wet van 11 augustus 1978)

ONDERZOEK art. 42 van de voornoemde wet

 

BERICHT VAN BEKENDMAKING

 

STAD TONGEREN

Er wordt ter kennis van het publiek gebracht dat een onderzoek wordt ingesteld in verband met de stukken opgesteld door het Ruilverkavelingscomité Jesseren overeenkomstig de voorschriften van artikel 41 van de wet van 22 juli 1970, op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978, houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest.

 

Bovenvermelde stukken worden neergelegd te

Oud Stadhuis Borgloon, Markt z/n, 3840 BORGLOON

Waar, gedurende een termijn van dertig dagen, iedere belanghebbende er inzage van kan nemen. De termijn van 30 dagen start op 12 maart 2018.

 

De bezwaren kunnen worden ingediend bij de Burgemeester van de Stad Borgloon of zijn gemachtigde, en bij een gemachtigde van de Minister die bevoegd is voor de ruilverkaveling, of bij een van deze personen.

 

De Vlaamse Landmaatschappij organiseert tijdens de periode van de neerlegging zitdagen in Oud Stadhuis Borgloon, Markt z/n, 3480 Borgloon.

 

Deze zitdagen vinden plaats op volgende dagen en uren:

Maandag 26 maart van 13 tot 19 uur
Dinsdag 13, 20 en 27 maart en 3 april van 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Woensdag 14 en 21 maart en 4 april van 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Donderdag 15 en 29 maart van 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

 

De gemachtigde van de Minister (de voorzitter van het ruilverkavelingscomité) zal daar aanwezig zijn op dinsdag 13 maart 2018 en dinsdag 27 maart 2018 (van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur).

 

Gedaan ten stadhuize, op 12 maart 2018

 

Voor het College van Burgemeester en Schepenen

 

 

Luc Houbrechts                                                                                            Patrick Dewael

Stadssecretaris                                                                                              Burgemeester

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley