Openbaar onderzoek

Vaststelling van het gebied “Valleien van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont” en de “voormalige spoorwegbedding lijn 23 (fruitspoor)” in de Landschapsatlas (2018-V13)

 

vastelling gebied Mombeek kaartje 

 

 

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt de vaststelling voor van het gebied “Valleien van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont” in Borgloon en Tongeren. De spoorzate van het oude fruitspoor maakt deel uit van de vaststelling. Op 20 februari 2018 start het openbaar onderzoek, dat tot en met 20 april 2018 loopt.

 

Onderwerp openbaar onderzoek

De vaststelling van het gebied “Valleien van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont” in Borgloon en Tongeren

 

Aanleiding

Openbaar onderzoek naar aanleiding van een vaststelling

 

Betrokken gemeente(n)

Borgloon, Tongeren

 

Periode openbaar onderzoek

Periode van 20/2/2018 tot en met 20/4/2018

 

Rechtsgevolgen

Een vaststelling heeft geen gevolgen voor particulieren, wel voor administratieve overheden. Zij hebben zorg- en motiveringsplicht.

 

Organiserende instantie(s)

agentschap Onroerend Erfgoed

 

Ons dossiernummer

2018-V13

 

Het dossier inkijken?

“Valleien van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont”

“Voormalige spoorwegbedding lijn 23 (fruitspoor)”

Heb je zelf geen internet? Je kunt de pagina’s van het openbaar onderzoek online komen inkijken in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinck-gebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel, op de derde verdieping. Elke werkdag open van 9.00 tot 17.00 uur. Bel voor een afspraak naar 02 553 18 21.

 

Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Infopunt, Herman Teirlinck-gebouw, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Vermeld ons kenmerk ‘2018-V13’.

 

Waarom een vaststelling?

De vaststelling gebeurt als voorbereiding bij de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en geldt als de inbreng vanuit de onroerenderfgoedsector in het planningsproces. Daarmee geeft Onroerend Erfgoed aan welke erfgoedwaarden en kenmerken in die omgeving belangrijk zijn.

 

Waarom een openbaar onderzoek?

Het openbaar onderzoek informeert het publiek over de opname van een erfgoedobject in een vastgestelde inventaris en geeft u de kans om opmerkingen of bezwaren over de vaststelling aan Onroerend Erfgoed kenbaar te maken. Vindt u dat iets onterecht erfgoedwaarde heeft gekregen of dat een item in de vastgestelde inventaris onvoldoende bewaard is (bv. omdat het gesloopt, gekapt of verdwenen is), laat ons dat dan weten en dien een bezwaarschrift in. Je moet geen persoonlijk belang aantonen, maar hou er rekening mee dat u uw opmerkingen of bezwaren wel met feitelijke argumenten moet staven.

 

Meer inhoudelijke informatie vind je in onze wetenschappelijke inventaris . Deze bijkomende info maakt geen deel uit van de vaststelling.

 

 

Links

Meer uitleg

 https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/vastgestelde-inventarissen/rechtsgevolgen

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley