Kinderopvoering van het Evermarusspel op 25 maart

01/03/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een kinderopvoering van het Evermarusspel op 25 maart 2018 te Rutten, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 26 januari 2018.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

- Op de Motstraat (gedeelte gelegen tussen beide uitritten van Raam), is het verkeer verboden op zondag 25 maart 2018 van 11u.00 tot 20u.00.

- Op de Motstraat (gedeelte gelegen tussen beide uitritten van Raam), is parkeren verboden op zondag 25 maart 2018 van 11u.00 tot 20u.00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley