Jaarlijkse Ambiorixrun op en rond het Pliniuspark op 29 september 2018

01/03/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van de jaarlijkse Ambiorix Run op en rond het Pliniuspark op 29 september 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 2 februari 2018.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

- Op de Mulkerweg (tussen de dorpskern en de ingang van het Pliniuspark), Rooierweg, Mulkerveldweg, De Locht (vanaf de Rooierweg), Smisberg en Piringerbroek is het verkeer verboden op zaterdag 29 september 2018 van 13u.00 tot 17u.00.

- Op de in artikel 1 genoemde plaatsen is parkeren verboden op zaterdag 29 september 2018 van 13u.00 tot 17u.00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley