Estafetteloop op vrijdag 6 april 2018

01/03/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een estafetteloop op vrijdag 6 april 2018 op De Motten, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 2 februari 2018.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

Op de Dijk (tussen sportpark en de steeg) is het verboden te parkeren op vrijdag 6 april 2018 van 18u.00 tot 21u.00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley