Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsproject - erosiebestrijdingsmaatregel in Riksingen - Kellensstraat

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING


Referentie omgevingsloket: OMV_2018023529

Referentie gemeente: OMV/2018/00047

Projectnaam omgevingsloket: Erosiebestrijdingsmaatregel te Riksingen (Tongeren) - Kellensstraat. Projectnaam gemeente: Erosiebestrijdingsmaatregel te Riksingen (Tongeren) - Kellensstraat.


Het bestuur van de stad Tongeren deelt mee dat door de stad Tongeren, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag heeft betrekking op openbaar domein Kellensstraat.


Het betreft een aanvraag tot erosiebestrijdingsmaatregel te riksingen (tongeren) - kellensstraat.. Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen


Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 19/04/2018 tot en met 19/05/2018.


Reden openbaar onderzoek: wegeniswerken.


De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 19/05/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente .


Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente . 19/04/2018


© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley