Aanpassing retributie jeugdactiviteiten

22/05/2018

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat het retributiereglement jeugdactiviteiten werd aangepast, vastgesteld werd door het de Gemeenteraad in vergadering van 28 april 2018.

 

Download:

- besluit

- lijst retributie jeugdactiviteiten

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley